„Ak je sen dostatočne veľký,
na faktoch nezáleží"


Dexter Yager

Vitajte na našej stránke

Pred 25 rokmi sme sa stretli s projektom, ktorý nás zaujal z viacerých dôvodov. Jedným z nich bolo, že sme si mohli založiť vlastnú firmu s minimálnymi nákladmi a so zaujímavým potenciálom. Dali sme jej názov DALAJ. Vytvorili sme ho zo začiatočných písmen členov našej rodiny: Drahomíra Anton Lucia Adam Jakub

Symbolizuje to, že išlo v prvom rade o biznis rodinný s potenciálom spájať nielen vlastnú rodinu, ale i rodiny pre ktoré sú hodnoty nášho projektu blízke.
Žiadne zamestnanie, ani väčšina podnikaní tento potenciál totiž nemá. A náš projekt je vlastne prirodzenou súčasťou života, všetkých bežných aktivít v rodine a neobmedzuje nás ani v našej práci, či v podnikaní. Ale navyše, je i nádejou na lepší život, cestou k slobode, spravodlivej odmene za náš prínos pre ľudí a celú spoločnosť.
 
Toto sú hodnoty nám blízke a o nich je i firma, ktorú sme založili.
 
Vaši Tono & Drahuška